MOTORSPYLER OUTBOARD.

kr. 99,00

MOTORSPYLER OUTBOARD.Koples til vannslangen når
utenbordsmotoren skal
kjøres i ferskvann.